Get Adobe Flash player

In het vak "pneumatica-hydraulica en labo" dat drie uren per week wordt ingericht gaan de leerlingen verder op de opgedane kennis van het zesde leerjaar. Vele pneumatische en hydraulische componenten worden eerst theoretisch behandeld om nadien op labotafels te worden samengebouwd tot kringen. Dit gebeurt uiteraard nadat de kringen eerst uitgetekend en getest werden op computer via simulatiesoftware. De leerlingen worden geacht na dit specialisatiejaar:

  •  de gebruikte componenten te kennen;
  •  complexe hydraulische en pneumatische schema's te kunnen lezen;
  •  panne's op te lossen;
  •  bestaande systemen uit te breiden of te vereenvoudigen;
  •  nieuwe kringen te ontwerpen.