Get Adobe Flash player

De deelvakken CAD (tekenen) en CNC (computergestuurde machines) werden samengevoegd tot één vak "CAD/CNC". Tijdens dit vak dat twee uren per week wordt aangeboden, gaan de leerlingen zeer divers aan verscheidene projecten werken.

In de eerste periode van dit specialisatiejaar krijgen leerlingen met een elektrotechnische vooropleiding eerst  initiatie in het mechanisch 3D-tekenpakket "Inventor", in de CNC-programmeertaal "Siemens" en in de CAD/CAM-paketten "Keller" en AlphaCam". Leerlingen met een mechanische vooropleiding gaan verder op de ervaring die ze in het zesde jaar hebben opgebouwd en krijgen projectmatige opdrachten toegewezen. Zo helpen ze projecten van andere klassen ondersteunen of krijgen ze een volledig nieuw project voorgeschoteld.  

Daarna gaan de leerlingen tijdens dit vak gezamenlijk aan vakoverschrijdende projecten werken waarbij de mechanisch vooropgeleide leerlingen de elektrisch vooropgeleide assisteren en zelf coachen. Vooral het lezen, interpreteren en het aanpassen van bestaande tekeningen behoort tot de kerntaken. Het vervaardigen van deze aangepaste stukken via CNC is het praktische gevolg daarvan. Tenslotte zullen de realisaties in andere vakken gemonteerd en getest moeten worden.