Get Adobe Flash player

Het Se-n-Se jaar "industriële onderhoudstechnieken" werd in Provil opgericht om een antwoord te bieden op veelvuldige vraag uit de industrie naar gespecialiseerde jongeren. Leerlingen die dit 7e specialisatiejaar afmaken worden in staat geacht industriële machineparken af te stellen, te onderhouden en zelfs te verbeteren.

Het gevarieerde pakket aan labo's en realistische praktijkgeoriënteerde projecten maakt dat de leerlingen enkel nog relevante ervaringen opdoen binnen de vakgebieden elektriciteit, mechanica, hydropneumatica, elektronica, PC-technieken en meet- en regeltechnieken. Ook de in de industrie meest gebruikte talen Engels en Duits worden onderricht. Aangevuld met één stagedag per week in een groot industrieel bedrijf in de omgeving maakt deze opleiding aan Provil een aanrader voor iedereen die interesse en ambitie heeft in deze sector.

Leerlingen die een diploma 6e leerjaar TSO gehaald hebben binnen de vakgebieden elektriciteit-mechanica kunnen probleemloos aan dit specialisatiejaar starten. De leerlingen die een diploma tso auto hebben gehaald, kunnen ook toegelaten worden.

De visie binnen dit specialisatiejaar is dat leerlingen met een elektrotechnische vooropleiding zich verder specialiseren in dit vakgebied en zich initiëren binnen het mechanisch vakgebied. Idem geld dit voor de mechanisch vooropgeleide leerlingen ten opzichte van het elektrotechnisch vak. In vakoverschrijdende projecten gaan alle leerlingen samenwerken, zullen ze elkaar assisteren en versterken.

Via de informatie onder "vakken", "projecten" en "infrastructuur" die verder op deze pagina de studierichting promoten, zal duidelijk worden waarom je deze studierichting in Provil moet komen volgen.

Welke leerlingen volgen deze richting?

  • Je moet je diploma secundair onderwijs behaald hebben.
  • Je behaalde dit diploma in studierichtingen zoals Mechanische vormgevingstechnieken, Elektrotechnieken, Elektromechanica, Elektriciteit-Elektronica of eventueel mits een beslissing van de klassenraad uit andere studierichtingen zoals Autotechnieken.
  • Je bent erg gemotiveerd.
  • Je wil je specialiseren in het zeer uitgebreide domein van onderhoudswerkzaamheden van mechanische en elektrische (industriële) processen.

Inhoud

  • Het verwerven van de nodige vaardigheden om als onderhoudstechnicus te werken.
  • Onderhouden en verbeteren van industriële installaties.
  • De leerling leert storingen detecteren, analyseren en oplossen. Dit zowel in mechanische constructies, mechanismen en mechanische elementen als in elektrische installaties, meet- en regeltechnieken en automatiseringsprocessen.
  • De leerling is in staat bestaande systemen uit te breiden en te automatiseren door eenvoudige oplossingen te ontwikkelen.
  • Na de opleiding kan de leerling een verantwoordelijke functie in het bedrijfsleven opnemen.