Get Adobe Flash player

De zesdejaarsleerlingen van basisschool “Lommel-West” hebben tijdens de “Proweto-Doe-dag” weer leuke ervaringen kunnen opdoen in wetenschappen en techniek.

 

Enerzijds hebben ze tijdens de technieksessie het beste van zichzelf gegeven om het project “Heb je techniek in huis?” zo ver mogelijk klaar te krijgen. Onder begeleiding van hun juf en een techniekcoach van Provil gingen de jongens en meisjes enthousiast aan de slag met meerdere gereedschappen en machines. In de eigen basisschool zullen de leerlingen verder werken om alles af te krijgen. Wanden, ramen, daken en deuren dienen nog gemaakt en ook elektriciteit en sanitair zullen nog gelegd moeten worden.

 

In het wetenschapsgedeelte werden leerrijke en leuke proefjes gedaan met de microscoop. Meerdere levende organismen werden letterlijk onder de loep genomen. Op het einde werd traditioneel afgesloten met een vingerprikje om een bloedonderzoekje te doen.

 

Bekijk ook het fotoalbum:

2012-12-20 GIPweek

Na al een afmattende examenperiode achter de rug te hebben , kregen de leerlingen van onze technische afdelingen EM (elektromechanica), EE (elektriciteit-elektronica) en IW (industriële wetenschappen) ook nog eens een GIP-week te verwerken. GIP staat voor geïntegreerde proef waarbij de leerlingen een hoogtechnologisch project dienen te ontwerpen, berekenen en/of realiseren. Individueel of in groepjes per twee is de doelstelling om tijdens deze week zo veel mogelijk vooruitgang te boeken in het project dat ze in het begin van het schooljaar hebben opgedragen gekregen.

De overgrote meerderheid bleek al aardig opgeschoten en via 3D- tekeningen inclusief bijhorende berekeningen werd aan de begeleidende leerkrachten duidelijk gemaakt wat de bedoelingen waren. Meerdere groepen zijn zelfs al effectief aan het bouwen of aan het experimenteren.

Graag wensen we de leerlingen een welverdiende vakantie toe om nadien hun project verder op te nemen en verder te voltooien.

 
2012-12-13 Instron trekbank

Innovatieve pionier ‘blijven’ is een slagzin uit de visietekst van Provil. In dit kader werd een nieuwe trekbank van het merk Instron aangekocht om hoogtechnologische beproevingen te kunnen uitvoeren op metalen en kunststoffen. De nieuwe opstelling krijgt dan ook een centrale plaats in het Labo materialenleer. Leerlingen van alle studierichtingen met een mechanisch accent zullen vanaf nu onderzoek kunnen doen op materiaaleigenschappen.

Door de goede contacten met de leverancier werden kosten noch moeite gespaard om onze leerkrachten een op maat gemaakte opleiding te geven over de machine en de juiste labomethode en dit in eigen huis. We zijn er van overtuigd dat we straks ook voor omliggende bedrijven materiaalonderzoek kunnen uitvoeren.

 

Drie vrijwilligers uit het derde leerjaar van de basisschool “de Boudewijnschool” hebben dinsdagnamiddag 11-12-12 een nieuw techniekproject uitgetest in het teken van Proweto. Twee willekeurige meisjes en één jongen moesten aantonen dat “Lego WEDO” educatief materiaal is voor leuke en leerrijke projecten bij jongeren vanaf 7 jaar.

En of dit gelukt is, op minder dan 20 minuten werd een heuse Lego-alligator gebouwd met hierin volgende technieken: motorsturing, tandwiel- en riemoverbrengingen, hefbomen en tekeninglezen. In het volgende halfuur werd de brave alligator door het inzetten van bijbehorende software omgetoverd tot een brullend bijtend reptiel. Deze leerlingen hebben aangetoond dat dit project haalbaar en leuk bevonden werd. Het project zal daarom later dit schooljaar aan alle Lommelse basisscholen aangeboden worden aan de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar.

Daarenboven: wie denkt dat Techniek enkel iets voor jongens is, moet zeker eens gaan kijken naar de foto’s en video’s die tijdens deze proefsessie gemaakt zijn. Aan de hand van beeldmateriaal dat straks terug te vinden is op de webiste www.proweto.be --> basisonderwijs --> projecten moet je maar eens zien hoe de deelnemende meisjes dit proefproject ervaren hebben.

BeestigLeuk

Met de leermodules van Lego WEDO gaan we "beestig leuk" aan techniek doen met leerlingen van de tweede graad basisonderwijs en dit in hun eigen schoolomgeving. Meerdere opstellingen kunnen door de leerlingen gebouwd worden om ze nadien te programmeren via PC.

Slechts enkele eenvoudige handelingen moeten hiervoor uitgevoerd worden. Een ondersteunende korte handleiding en een instructiefilmpje (die beiden op deze site te vinden zijn), kunnen de leerlingen vanaf het 3e leerjaar helpen om creatief en explorerend aan de slag te gaan met het programmeren van hun opstelling. Het gebruik van ICT, het schakelen van een motortje en het inzetten van sensoren in combinatie met mechanische overbrengingen en hefbomen zijn slechts enkele leerdoelen die in dit project gerealiseerd zullen worden. Vele van deze opstellingen zijn dieren, vandaar de naam van het project.

Ook kunnen de creatieve leerlingen een heel eigen ontwerp bouwen. Bekijk zeker de foto's eens om te achterhalen hoe beestig leuk dit techniekproject wel is.

2012-11-01 Interactiver

Provil breidt zijn interactieve systemen uit om de lessen nog aangenamer en leerrijker te maken voor al de leerlingen. Hiervoor zijn er tijdens de herfstvakantie maar liefst 9 systemen in de leslokalen van Provil bijgeplaatst. Dit brengt het aantal momenteel op 24 en geeft de meerderheid van de leerkrachten de kans om nog meer in te zetten op dit nieuwe onderwijsmedium. In een laatste fase zullen ook nog de resterende lokalen voorzien worden.

De leerlingen van het 2e leerjaar A- optie IW zijn gestart met het project “Battle of the knights”. Twee ridderforten zullen elkaar bekampen zoals dit eeuwen geleden gebeurde. De leerlingen zullen deze strijd volledig automatiseren en onderzoek doen tijdens en naar technische processen. Inzetten van oude technieken van destijds, gecombineerd met de laatste technologieën zal het strijdtoneel alleen maar heviger maken. Regelmatig zal er een update gegeven worden. Tijdens de opendeurdagen op Provil zal de strijd aan de grote menigte getoond worden. (Misschien zal een helm wel aangewezen zijn??)

2012-10-26 Ridderstrijd
2012-10-25 Doe dag

De zesdejaarsleerlingen van basisschool “Lommel-West” hebben tijdens de Doe-dag hard gewerkt aan hun maquettes die gemaakt worden voor het project “Heb je techniek in huis?” waaraan elek Lommelse basisschool deelneemt in het kader van Proweto.

De leerlingen gingen onder begeleiding van enkele coaches vlot en vaardig aan de slag met meerdere gereedschappen en machines. In de eigen basisschool zullen de leerlingen verder werken om alles af te krijgen. Wanden, ramen, daken en deuren dienen nog gemaakt en ook elektriciteit en sanitair zullen nog gelegd moeten worden.

img 8463

Ook de zesdejaarsleerlingen van basisschool “de Klimtoren” zijn aan het project “heb je techniek in huis” begonnen. Op donderdag 18 oktober werd door de jongens en meisjes van het 6e leerjaar stevig gefreesd, gevijld en gelijmd op onze “doe-dag”. Op het einde van de technieksessie waren PVC plaatjes ineens huisjes geworden.

In de eigen basisschool zullen nu de volgende acties ondernomen worden om van de huisjes een heus dorpje te bouwen. In de wetenschapssessie werden allerlei microscopische onderzoeken gedaan. De leerlingen hebben nu onder andere een idee van hoe bloed er sterk uitvergroot uitziet.

Ook nu weer waren er ouders van de leerlingen aanwezig om een handje te helpen.

Bekijk ook het fotoalbum:

img 2922

De zesdejaarsleerlingen van basisschool “de Boudewijnschool” zijn op donderdag 27 september naar de “doe-dag” op Provil gekomen om leuke activiteiten uit te voeren op gebied van techniek en wetenschap. Zo waren onder meer de projecten “heb je techniek in huis?” en “werken met microscopen” gepland.

Zeven gemotiveerde en handige ouders en grootouders hebben ook nu weer deze activiteiten ondersteund. Voor onze techniekcoaches en de juf van de basisschool was deze ondersteuning zeer welkom. Ouders en grootouders waren trots om (klein)zoon en/of (klein)dochter zo creatief en onderzoekend bezig te zien.

De reacties na afloop waren dan ook zeer positief. Hopelijk kunnen de juf en leerlingen later dit schooljaar nog eens de hulp inroepen om het project in de eigen basisschool te finaliseren.

Bekijk ook het fotoalbum:

Bekijk de foto's van de Boudewijnschool op de doe dag.

Vanaf vandaag vind je ons ook terug op facebook. Hier krijg je alle laatste nieuws mooi in een overzicht!

Ga snel kijken.

De leerlingen van basisschool “de Boudewijnschool” hebben dit schooljaar de spits afgebeten in het nieuwe Proweto-jaar. Tijdens onze eerste “Doe-dag” zijn de leerlingen uit het 6eleerjaar gestart met het nieuwe techniekproject “Heb je techniek in huis?”

In dit project bouwen de leerlingen meerdere huisjes die later een straat of dorp zullen vormen. De huisjes worden voorzien van elektriciteit en in maquettevorm opgebouwd. Om de huisjes levensecht te doen worden, is door het proweto-team een speciale tool ontwikkeld op de website www.proweto.be.

Een primeur is dat ook voor het eerst ouders en grootouders van de leerlingen uit de basisschool de techniekactiviteiten kwamen ondersteunen. Met vijf kwamen ze vrijwillig een handje helpen. Hun kennis en praktische ervaringen maakten het mogelijk dat 24 leerlingen gelijktijdig leuke activiteiten konden uitvoeren en dit op een veilige manier. Het was voor de meeste leerlingen hun eerste ervaringen met het werken met elektrische gereedschappen.

Na afloop was iedereen enthousiast en de ouders en grootouders boden zich prompt opnieuw aan om dit project verder te blijven ondersteunen.

Wordt vervolgd.

Stad Lommel heeft het Proweto-project van Provil ondersteund door budgetten vrij te maken om een uitbreidingsmobiel te zorgen voor elke Lommelse basisschool. Leerlingen en leerkrachten van Provil hebben 10 “Proweto-mobielen” gebouwd die als uitbreiding dienen van het project “ontdek techniektalent” en het lokale “Proweto-project” een extra dimensie geven.
Op het stadhuis werden deze mobielen door de burgemeester en de schepen van onderwijs overhandigd aan de directies van de basisscholen in bijzijn van de jongerengemeenteraad. De basisscholen hebben met deze mobiel buiten extra werk- en opbergruimte ook de mogelijkheid om in meerdere lokalen of klassen gelijktijdig aan techniek te gaan doen.

Op donderdag 4 mei gingen de leerlingen van 6MT en 7IO naar de KHK te geel om bijkomende ervaringen op te doen binnen de industriële onderhoudsactiviteiten. Op industriële machines en door gebruik te maken van hoogtechnologische meetapparatuur werden storingen predictief en preventief verholpen. Ook afstellen en uitlijnen van productie-installaties stond op het programma. Zulke externe opleidingsinitiatieven vormen een ideale aanvulling op het eigen aanbod binnen de school. We danken dan ook de KHK en de begeleidende docent voor de leerrijke ervaring.