Get Adobe Flash player

Hieronder vind je links naar interessante websites waar nog meer leuke oefeningen te vinden zijn:

link ontdektechniektalent

www.ontdektechniektalent.be

Het project ontdek techniektalent is een initiatief van gedeputeerde van onderwijs Frank Smeets van de provincie Limburg en werd mogelijk gemaakt door LSM (Limburg Sterk Merk), LOOA (het Limburgs Overlegplatform Onderwijs Arbeid), RTC Limburg (het Regionaal Technologisch Centrum), de sectoren FTML (metaal), Vormelek (elektriciteit) en FVB (Bouw) en andere partners. Het project heeft als doelstelling de leerkrachten van het basisonderwijs te ondersteunen in techniekonderwijs. Meer info kan je vinden op www.ontdektechniektalent.be. De uitgewerkte lesbundels zijn laagdrempelig en voor iedereen beschikbaar.

www.techniek-ict.yurls.ne

 www.techniek-ict.yurls.net

Op deze website staan leuke games, tools en andere interactieve lesideeën om met leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van het basisonderwijs rond de vakonderdelen techniek en wetenschap aan de slag te gaan. Enkel een PC is nodig om met dit medium aan techniek en wetenschap te doen. De auteur van deze site heeft al een onderverdeling gemaakt in onder-, midden- en bovenbouw niveau. Meerdere games en tools zijn leerrijk en kunnen als start of inspiratie dienen om praktisch (met materialen) aan de slag te gaan.

Laat de leerlingen spelenderwijs techniek en wetenschaps ontdekken in deze virtuele omgeving. 

www.techniekinjeklas.nl

 www.techniekinjeklas.nl

 Bij de linken Opdracht I en Opdracht II zijn uitgewerkte lesbundeltjes te vinden om techniek- en wetenschapsprojectjes te doen. Nuttige tips van de leerkracht en lijstjes met de benodigdheden maken dat deze proeven makkelijk uitvoerbaar worden. De klas waar je deze proefjes best toepast, wordt in Nederland aangegeven in groepen. Een vergelijk tussen Nederland en België: groep 8 is het 6e leerjaar, groep 7 het 5e leerjaar enz. 

www.techniekcoach.nl

 www.techniekcoach.nl

 Op deze technieksite wordt bovenaan in een link "techniekcoach in de klas" leuk lesmateriaal ter beschikking gesteld (downloaden lesmateriaal). Werkschriften van het 3e tot en met het 6e leerjaar  (groep 5 t.e.m. 8) zijn hier in tabellen verkrijgbaar. In de werkschriften staat vermeld welke materialen hiervoor nodig zijn.

www.techniekinhetbo.nl

 www.techniekinhetbo.nl

 Via de linken "lessen" en "lesideeën" worden leuke proefjes voor techniek- en wetenschapsonderwijs ter beschikking gesteld. De tijdsduur nodig voor de proef, het aantal leerlingen per proef en zelfs een raming van de kostprijs voor de aanschaf van de materialen, stellen u in staat een selectie te maken voor datgene haalbaar is voor uw klas of school.

link technopolis

 www.technopolis.be

Technopolis, het Vlaamse doe-centrum, is een permanent platform voor wetenschap en technologie in Vlaanderen, gegroeid uit Flanders Technology International vzw. Onder de link "Experimenteer" staan op deze site meerdere leuke oefeningen uitgewerkt om mee aan de slag te gaan.

link hidrodoe

 www.hidrodoe.be

Hidrodoe  is voor de leerlingen uit het basisonderwijs de ideale uitstap voor waardevolle watereducatie.  Moeilijke  theorie wordt  via leuke doe-activiteiten omgezet in dagdagelijkse praktijk. Leerlingen leren over de eigenschappen van water, ontdekken  de waarde van water en nog veel meer…

link trysience

 www.trysience.org (Engelstalig)

Op deze site vind je allerlei kleine experimenten met eenvoudige recuperatiematerialen. Een deel van deze experimenten kan je vertaald terug vinden bij "Experimenteer thuis". Veel plezier...

www.klascement.be

 www.klascement.be

 Deze portaalsite voor en door onderwijs bevat een heleboel gedeelde lesbundels, opgesteld door vrijwillige auteurs uit het onderwijs. Om de uitgewerkte lesfiches te kunnen raadplegen, dien je jezelf wel eenmalig te registreren. In het zoekvenster kan je een thema (vb techniek of wetenschap) ingeven dat je wenst te vinden.

www.schooltv.nl

 www.schooltv.nl

Op deze website kan je vele professioneel opgenomen ondersteunende techniekfilmpjes terugvinden. Via de link "school tv- beeldbank" kom je in een omgeving terecht waar je over bijna alle onderwerpen wel iets kan vinden. Het selecteren van een categorie zoals "basisonderwijs" maakt dat je gerichter en op niveau kan zoeken. Zeker een aanrader om de lessen techniek en wetenschap te ondersteunen.

www.proefjes.nl

 www.proefjes.nl

 Via leuke cartoons worden proefjes per thema aangeboden. Achter elk thema zitten meerdere experimenten van uiteenlopend niveau. Met eenvoudige en goedkope materialen ga je hier zeker wat vinden wat de leerlingen leuk zullen vinden. Voor de leerkracht is er een aparte link gemaakt met ondersteunende tips.

www.otib.nl

 www.otib.nl

 Onder de link "voorlichting" kan je onder de rubriek "Basisonderwijs" vele leuke uitgewerkte techniekfiches terugvinden. Zeker als je op de link "ontdek techniek" klikt, krijg je een lijst met proefjes die tot in detail uitgewerkt zijn en door de leerlingen zeker leuk gevonden zullen worden. Ook zijn de proefjes gemaakt met recuperatiematerialen of betaalbare te bestellen componenten. Meerdere proefjes kan je thuis zelf uitproberen.

www.ontdekplek.nl

 www.ontdekplek.nl

 Onder de rubriek "werkbladen" wordt aangetoond dat je met recuperatiematerialen leuke techniekexperimenten kan doen. Ook wordt er op deze site nog een onderscheid gemaakt tussen de standaard oefeningen die je kan uitvoeren en eventuele extra moeilijke. Dit maakt differentiatie mogelijk en kan jongeren met extra techniekhonger extra uitdagen.