Get Adobe Flash player

Leerlingen die de 2e graad met vrucht beëindigd hebben kunnen in Provil in de 3e graad hun competenties binnen de gekozen studierichtingen verhogen. Extra diepgang in de basisleerstof, projectwerking, extra externe opleidingen en andere vakoverschrijdende accenten maken dat de afgestudeerden van Provil enerzijds een grote kans van slagen hebben in het hoger onderwijs en anderzijds goed voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Jaarlijks onderzoek bevestigd dit.

 

Voor leerlingen die geen hoger onderwijs willen aanvatten en  zich extra willen specialiseren voor de arbeidsmarkt, wordt er in Provil één Se-n-Se jaar "industriële onderhoudstechnieken" aangeboden. Leerlingen uit de richtingen EM en EE (bij voorkeur doorstuderen) ET, MT en AT kunnen hier instromen.