Get Adobe Flash player

In het vak "technische systemen" worden meerdere doelen nagestreefd. De accenten liggen vooral op ontwerpen en onderzoeken. Leerlingen maken hun eerste technische tekeningen in grafische 3D-tekenpaketten. In autocad en inventor worden gebruiksvoorwerpen en machine-onderdelen ontwikkeld en uitgetekend, en dit volgens de regels van de kunst. Ook de kennis van materiaaleigenschappen en bevestigingsmateialen wordt verruimd.

 

In het meetlabo wordt tijdens deze lessen de basis tot het goed hanteren van verschillende meetgereedschappen gelegd. Het correcte en efficiënte gebruik van tabellen, catalogi en andere bronnen, het maken van verslagen en berekeningen en het trekken van de juiste conclusies zijn slechts enkele vaardigheden die aangeleerd worden.

 

Meerdere didactische middelen, zoals sensoren, software en andere materialen worden hiervoor in verschillende vaklokalen aan de leerlingen aangeboden.

 

Cursusmateriaal