Get Adobe Flash player

Onder de noemer "mechanica en lab" wordt enerzijds de volledige mechanische theorie behandeld. Statica en dynamica zijn enkele typische termen die hier onder vallen. Je mag dan in eerste instantie denken aan krachten en snelheden. Oefeningen oplossen om de theorie te toetsen is dagelijkse routine en een must om deze materie te doorgronden. Anderzijds dient er ook onderzoek plaats te vinden naar fysische verschijnselen waaruit dan wetmatigheden en besluiten geformuleerd kunnen worden.

 

Hoe komt het dat alles valt, en maakt het uit of iets zwaarder is of minder zwaar?  Wat is de impact van een botsing met de auto aan 50km/h? Is deze impact in verhouding tot eenzelfde botsing aan 70km/h?

 

Naast de theoretische benadering wordt er ook tijd gemaakt voor experimenteel onderzoek door middel van de PASCO-sensortechnologie.

 

Cursusmateriaal