Get Adobe Flash player

Welke leerlingen volgen deze richting?

  • Je behaalde zeer goede punten voor wiskunde, wetenschappen en techniek in het tweede jaar.
  • Je wil je talenten techniek verder ontplooien.
  • Je hebt interesse voor wiskunde, toegepaste wetenschappen (elektriciteit, mechanica, ...) en voor exacte wetenschappen (fysica, chemie) en voldoende belangstelling voor talen en algemeen vormende vakken.

Wat houdt de richting in?

Je krijgt veruit het meest uitgebreide pakket wiskunde van het secundair onderwijs. Niet alleen door het aantal lesuren wiskunde, maar ook door de sterk wiskundige aanpak van vakken als elektriciteit, mechanica en informatica, die onderbouwd worden met labs. Het vak technisch tekenen verbreedt het ruimtelijk inzicht en past de vele wiskundige stellingen van de ruimtemeetkunde toe. Bovendien is er een stevige vorming in exacte wetenschappen met fysica en chemie. Belangrijk is ook de algemene vorming in talen, geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding,…

Lestabel

Klik hier voor de lestabel.

Welke zijn de specifieke vakken?

Wiskunde

Wiskunde

Elektriciteit en lab

Elektriciteit en lab

mechanica en lab

Mechanica en lab

Technische systemen

Technische systemen

Realisaties elektriciteit

Realisaties Elektriciteit

Realisaties mechanica

Realisaties Mechanica