Get Adobe Flash player

Welke leerlingen volgen deze richting?

  • Je behaalde in het tweede jaar goede resultaten voor wiskunde, wetenschappen en techniek.
  • Je interesse gaat uit naar elektriciteit en elektronica.
  • Je wil problemen oplossen en analyseren.
  • Je kunt nauwkeurig en gestructureerd werken.
  • Je wil doorstuderen in het hoger onderwijs.

Wat houdt de richting in?

De klemtoon ligt vooral op de vakken elektriciteit en elektronica. De sterke theoretische vorming wordt ondersteund met labs en praktijk. Je krijgt ook een behoorlijk pakket wiskunde en algemeen vormende vakken om je kansen in het hoger onderwijs te garanderen.

Lestabel

Klik hier voor de lestabel.

Welke zijn de specifieke vakken?

Wiskunde
Wikunde

Elektriciteit en lab
Elektriciteit en lab

Elektronica en lab
Elektronica en lab

Elektrisch tekenen
Elektrisch Tekenen

Realisaties Elektriciteit
Realisaties Elektriciteit