Get Adobe Flash player

Na het basisonderwijs volgt een grote stap naar het secundair onderwijs. In de eerste graad kunnen leerlingen kiezen uit de A- of B-stroom, al naargelang de resultaten van het kind en de adviezen van het basisonderwijs. De invulling en het niveau van deze eerste graad is voor alle scholen dezelfde met uitzondering van enkele keuzevakken. Velen denken dat de eerste graad in een school met een technisch oriënterende bovenbouw "tso-niveau" zou zijn. Dit is niet correct. Bij deze willen we dit misverstand uit de wereld helpen en duidelijk aangeven dat jongeren na een eerste graad A op Provil perfect kunnen doorstromen naar de tweede graad aso of tso binnen onze school of instromen in een tweede graad aso of tso in andere scholen. Uiteraard draagt een juiste oriëntering in de eerste graad bij tot het succes hiervan.

 

Op deze pagina willen we dieper ingaan op de vakken met technologische en wetenschappelijke accenten. We maken hierbij een onderscheid tussen vakken uit de basisvorming en keuzevakken. Ook het niveauverschil tussen en de mogelijkheden na sommige keuzeopties in de eerste graad willen we toelichten. We hopen dat u aan de hand van deze webpagina voldoende informatie hebt verkregen om voor uzelf en/of uw zoon of dochter een juiste en bewuste keuze te maken, waarbij het "talent van de jongere" centraal staat.

foto001foto002foto003foto004